Classical Guitar

Tečaj klasične gitare je za svakoga 8+. Classical Guitar je, kao što ime kaže, tehnički i repertoarno kreiran po uzoru na školu klasične gitare. Naravno – uz nezaobilazni dodatak zabavne Yamaha Music School metode!

Glavni fokus tečaja je:

  • učiti klasičnu gitaru po literaturi majstora gitare i poznatih svjetskih kompozitora, usklađeno s europskim gradivom klasične gitare za osnovnu i srednju glazbenu školu
  • zabaviti se svirajući u grupi s ostalim polaznicima u grupi ili individualno

Stupnjevi: BOOK 1 ⎪ BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6

Trajanje sata: 55 minuta

Broj učenika u grupi: 4 – 8

Cijena školske godine: 4.000,00 kn (400,00 kn/mj.)* U cijenu je uključen i jedan sat benda mjesečno. 

*Istaknuta cijena ne vrijedi za plaćanje karticama na rate. Upisnina se ne naplaćuje.

Školska godina u YMS traje od 6.9.do 30.6. (10 mjeseci).

Nastava Popular Music Courses tečajeva se odvija na bazi 4 sata mjesečno s izuzetkom školskih i državnih praznika. 

Svi tečajevi mogu biti i individualni, po posebnoj cijeni.

 

The classical guitar course is for everyone 8+. Classical Guitar is, as the name suggests, following the technique and literature of classical guitar. Of course – with the inevitable addition of a fun Yamaha Music School method!

The main focus of the course is:

– learn classical guitar according to the literature of guitar masters and world-famous composers, harmonised with the European material of classical guitar for primary and secondary music school
– have fun playing in a group with other participants in a group or individually
Degrees: BOOK 1 ⎪ BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6

Lesson duration: 55 minutes

Number of students in the group: 4 – 8

Price of the school year: HRK 4,000.00 (HRK 400.00 / month) * The price includes one hour of the band per month.

* The stated price is not valid for payment by cards in installments. There is no registration fee.

The school year in YMS lasts from 6.9. to 30.6. (10 months).

Classes at Popular Music Courses take place on a 4-hour basis except for school and public holidays.

All courses can be individual, at a special price.