Guitar Encounters

Guitar Encounters je tečaj električne ili elektro-akustične gitare za svakoga 8+

Glavni fokus tečaja je:

  • postati traženi glazbenik
  • pomoći polazniku savladati dobru tehniku, pregršt stilova sviranja sa širokim repertoarom, naučiti sposobnost simultanog čitanja nota i sviranja te postaviti čvrstu teorijsku podlogu
  • naučiti sve što je potrebno kod aranžiranja i improvizacije

Stupnjevi: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6 ⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8

Trajanje sata: 55 minuta

Broj učenika u grupi: 4 – 8

Cijena školske godine: 4000 kn (530,89 EUR), mjesečno 400 kn (53,09 EUR)

* U cijenu je uključen i jedan sat benda mjesečno. 

*Istaknuta cijena ne vrijedi za plaćanje karticama na rate. Upisnina se ne naplaćuje.

Školska godina u YMS traje od 5.9.do 30.6. (10 mjeseci).

Nastava Popular Music Courses tečajeva se odvija na bazi 4 sata mjesečno s izuzetkom školskih i državnih praznika. 

Svi tečajevi mogu biti i individualni, po posebnoj cijeni.

 

 

Guitar Encounters is an electric or electro-acoustic guitar course for everyone 8+

The main focus of the course is:

– to become a working musician
– to master the good technique, a handful of playing styles with a wide repertoire, learn the ability to read notes and play simultaneously and set a solid theoretical background
– to learn everything you need to arrange and improvise
Degrees: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6 ⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8

Lesson duration: 55 minutes

Number of students in the group: 4 – 8

Price of the school year: 4000 HRK (530,89 EUR),  400 HRK (53,09 EUR) per month * The price includes one hour of the band per month.

* The stated price is not valid for payment by cards in installments. There is no registration fee.

The school year in YMS lasts from SEP to JUN (10 months).

Classes at Popular Music Courses take place on a 4-hour basis with the exception of school and public holidays.

All courses can be individual, at a special price.