Piano Forte

Piano Forte je tečaj klavira.

Pod vodstvom svojeg mentora polaznici će odsvirati prve note na klaviru, a zatim kontinuirano napredovati uz mnoštvo klasičnih skladbi i tehničkih vježbi.

Stupnjevi: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8 ⎪BOOK 9⎪BOOK 10 ⎪BOOK 11 ⎪BOOK 12

Trajanje sata: 55 minuta

Broj učenika u grupi: 3

Cijena školske godine: 4000 kn (530,89 EUR), mjesečno 400 kn (53,09 EUR)

* U cijenu je uključen i jedan sat benda mjesečno. 

*Istaknuta cijena ne vrijedi za plaćanje karticama na rate. Upisnina se ne naplaćuje.

Školska godina u YMS traje od 5.9.do 30.6. (10 mjeseci).

Nastava Popular Music Courses tečajeva se odvija na bazi 4 sata mjesečno s izuzetkom školskih i državnih praznika. 

Svi tečajevi mogu biti i individualni, po posebnoj cijeni.

Piano Forte is a piano course.

Under the guidance of their mentor, participants will play the first notes on the piano, and then continuously progress with a multitude of classical compositions and technical exercises.

Degrees: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8 ⎪BOOK 9⎪BOOK 10 ⎪BOOK 11 ⎪BOOK 12

 

Lesson duration: 55 minutes

Number of students in the group: 3

Price of the school year: 4000 HRK (530,89 EUR),  400 HRK (53,09 EUR) per month * The price includes one hour of the band per month.

* The stated price is not valid for payment by cards in installments. There is no registration fee.

The school year in YMS lasts from SEP to JUN (10 months).

Classes at Popular Music Courses take place on a 4-hour basis with the exception of school and public holidays.

All courses can be individual, at a special price.