Drum Encounters

Drum Encounters je tečaj bubnja za svakoga 8+.

Glavni fokus tečaja je:

  • učenje osnovnih tehnika sviranja i ritmova
  • učenje improvizacije od samoga početka
  • predstavljanje novih izazova za svaku razinu znanja
  • priprema za sviranje u glazbenoj skupini

Stupnjevi: BOOK 1 ⎪ BOOK 2 ⎪BOOK 3

Trajanje sata: 55 minuta

Broj učenika u grupi: 4 – 8

Cijena školske godine:

4000 kn (530,89 EUR), mjesečno 400 kn (53,09 EUR)

* U cijenu je uključen i jedan sat benda mjesečno. 

*Istaknuta cijena ne vrijedi za plaćanje karticama na rate. Upisnina se ne naplaćuje.

Školska godina u YMS traje od 5.9.do 30.6. (10 mjeseci).

Nastava Popular Music Courses tečajeva se odvija na bazi 4 sata mjesečno s izuzetkom školskih i državnih praznika. 

Svi tečajevi mogu biti i individualni, po posebnoj cijeni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drum Encounters is a drum course for everyone 8+.

The main focus of the course is:

– learning basic playing techniques and rhythms
– learning improvisation from the beginning
– presenting new challenges for each level of knowledge
– preparing to play in a music group
Degrees: BOOK 1 ⎪ BOOK 2 ⎪BOOK 3

Lesson duration: 55 minutes

Number of students in the group: 4 – 8

Price of the school year:

4000 HRK (530,89 EUR), mjesečno 400 HRK (53,09 EUR)

* The price includes one hour of the band per month.

* The stated price is not valid for payment by cards in installments. There is no registration fee.

The school year in YMS lasts from 5.9. to 30.6. (10 months).

Classes at Popular Music Courses take place on a 4-hour basis with the exception of school and public holidays.

All courses can be individual, at a special price.