Play For Keeps

Play For Keeps je tečaj klavijatura za svakoga starijeg od 8 godina.

Glavni fokus tečaja je:

  • priprema za sviranje u glazbenoj skupini
  • zabavno učenje uz rad u grupi svirajući različite dionice (melodija, pratnja, bas)
  • improvizacija, skladanje, aranžiranje
  • učenje harmonija
  • samostalni uradci

Stupnjevi: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6 ⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8

Trajanje sata: 60 minuta

Broj učenika u grupi: 4 – 8

Cijena školske godine: 4.000,00 kn (400,00 kn/mj.)* U cijenu je uključen i jedan sat benda mjesečno. 

*Istaknuta cijena ne vrijedi za plaćanje karticama na rate. Upisnina se ne naplaćuje.

Školska godina u YMS traje od 6.9.do 30.6. (10 mjeseci).

Nastava Popular Music Courses tečajeva se odvija na bazi 4 sata mjesečno s izuzetkom školskih i državnih praznika. 

Svi tečajevi mogu biti i individualni, po posebnoj cijeni.

Play For Keeps is a keyboard course for anyone over eight years old.

The main focus of the course is:

– preparing to play in a music group
– fun learning with group work playing different parts (melody, accompaniment, bass)
– improvisation, composing, arranging
– learning harmony
– independent projects
Degrees: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6 ⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8

 

Hour duration: 55 minutes

Number of students in the group: 4 – 8

Price of the school year: HRK 4,000.00 (HRK 400.00 / month) * The price includes one hour of the band per month.

 * The stated price is not valid for payment by cards in instalments. There is no registration fee.

The school year in YMS lasts from SEP to JUN (10 months).

Classes at Popular Music Courses take place on a 4-hour basis except for school and public holidays.

All courses can be individual, at a special price.